Zoznámte sa s multi-level marketingom

Pravdepodobne ste sa už aj vy stretli s pojmami ako multi-level marketing (MLM), network marketing, prípadne s ich slovenskými ekvivalentmi viacúrovňový marketing či sieťový marketing. O čo presne ide a ako MLM funguje?

 

Priamy predaj, ale trochu inak

Multi-level marketing je špecifickou formou priameho predaja a tiež špecifickou formou distribúcie tovarov od výrobcov k zákazníkom. Výrobcovia vynechávajú zo svojich distribučných kanálov maloobchod. Predaj produktov im zabezpečujú predajcovia, ktorí majú priamy kontakt s konečnými spotrebiteľmi, najčastejšie v ich bydlisku alebo na pracovisku. Oproti štandardnému priamemu predaju je tu však jeden podstatný rozdiel. Pri MLM získava predajca odmenu nielen za predané produkty, ale aj za to, že do systému zapojí ďalších predávajúcich.

Princíp viacerých úrovní

Princíp MLM je pomerne jednoduchý. Predstavte si, že predajca získa do systému päť predajcov a každý z tých piatich získa takisto päť nových predajcov. Profitovať bude nielen z tých piatich, ktorých sám získal, ale aj z tých, ktorých získali oni. Na prvej úrovni pod ním je 5 predajcov, na druhej už 5 x 5 = 25. Čím viac úrovni pod ním, tým väčší zisk. Je zrejmé, že najviac zarábajú tí na vrchole siete, najmenej tí naspodku. Treba tiež dodať, že tento systém sa dá aj ľahko zneužiť, spomeňme napríklad podvodné spoločnosti označované ako pyramídy.

MLM včera a dnes

Priekopníkom multi-level marketingu sa stala v 40. rokoch minulého storočia americká firma Nutrilite, pôvodne California Vitamins. V roku 1972 ju odkúpila spoločnosť Amway, ktorá je dodnes najväčšou v tejto oblasti. Podiel MLM na priamom predaji rokmi stúpa, v USA už dosahuje viac než 95 %. Najčastejšie sa touto formou predávajú produkty spadajúce do kategórií „kozmetika a starostlivosť o telo“, „zdravie“ a „domáce potreby“. Okrem už spomínanej značky Amway sú aj na Slovensku dobre známe značky ako Avon, Mary Kay či TianDe. Novým impulzom pre rozvoj MLM sa stal internet a sociálne siete.

MLM sa preto mnohým môže javiť ako zaujímavá podnikateľská príležitosť. Ešte predtým, ako si zvolíme túto cestu, by sme si však mali odpovedať na zásadnú otázku, či máme na priamy predaj osobnostné predpoklady. Na rovinu treba povedať, že nie každý sa na túto činnosť hodí.