Perspektívne profesie pre vaše deti

Výber povolania patrí medzi najdôležitejšie životné rozhodnutia. Pri rozhodovaní treba brať do úvahy množstvo faktorov. Perspektíva konkrétnej profesie, a to najmä v dlhodobom horizonte, patrí medzi tie najvýznamnejšie. Dôležité je myslieť na to, už keď si vaše deti vyberajú strednú a vysokú školu. Samozrejme, nikto nemá vešteckú guľu, aby videl dopredu, ako sa vyvinie trh práce. Profesie z týchto oblastí sa však javia ako perspektívne už dnes.

 

Informačné technológie

To už asi zaregistroval každý. Odborníkov na informačné technológie je stále nedostatok a môžeme oprávnene predpokladať, že ani v budúcnosti sa na tom veľa nezmení. Zamerať sa na oblasť IT je preto voľbou na istotu. Príkladom môžu byť pozície ako vývojár mobilných aplikácií, analytik počítačových systémov, bezpečnostný IT architekt a podobne.

Medicína a právo

Medicína a právo patria medzi atraktívnymi povolaniami medzi klasiku. Za prestížne sa považovali v minulosti, v súčasnosti a nie je dôvod sa domnievať, že v budúcnosti to bude inak. Odporúčame sa pritom čo najviac špecializovať. Ak sa stanú vaše deti expertmi napríklad v oblasti očnej chirurgie alebo medzinárodného práva, o slušnú kariéru budú mať postarané.

Ekonómia a manažment

Pre túto oblasť platí takmer to isté ako pre medicínu a právo. Atraktívne pozície ekonómov a manažérov len tak ľahko nevymiznú. Vašim deťom odporúčame zamerať sa napríklad na účtovníctvo, audítorstvo či finančné analýzy. Pokiaľ ide o manažérske pozície, aj tu je cestou k úspechu špecializácia. Príklad takejto pozície? Manažér zdravotníckych zariadení.

Kreatívny priemysel

Z úplne iného súdka sú relatívne nové profesia z oblasti kreatívneho priemyslu. Je ich veľké množstvo a čoraz pribúdajú. Odporúčame ich hlavne mladým so zmyslom pre tvorivosť, fantáziu a vizuálne cítenie. Príkladom takejto profesie je bytový dizajnér, ktorý vie navrhnúť celé zariadenie interiérov. Dôležité je, aby dokázal zladiť všetko do jedného celku, či už ide o kuchyne na mieru, zariadenie kúpeľní, konferenčné stoly či postele v spálňach.

Remeslá

Nie každý musí vyštudovať vysokú školu. Atraktívne profesie sa nájdu najmä medzi remeslami. Na to akoby sa v poslednom čase zabúdalo, pritom stolárov, tesárov, klampiarov, kominárov či umeleckých remeselníkov je čoraz menej a sú stále potrební. Kľúčom k úspechu je najmä zručnosť a poctivý prístup. Ideálna voľba pre tých, ktorí sa cítia lepšie v dielni ako v knižnici.